Pyter Scheltes #13626 met:
Taets Gabbedr. Reynsma #13627
1) Hielcke Pyters Houwerda, geb. 1643 te Boer, Franekeradeel (Frjentsjerteradiel), Friesland, ovl. 31 jul 1695 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begr. 1695 te Sint Martinikerk te Franeker, bron: Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811
grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA
Ao 1695 den 31 iuly is in den heere gerust de eersame coopman Hylke Pytters Houwerda oud 52 iaer en leit hier begraven
Houwerda, Hielke Pieters van (1643 - 31-7-1695)
, beroep(en): coopman
Gebeurtenis: gebeurtenis VOOR 1668 Boer, Franekeradeel (Frjentsjerteradiel), Friesland

Gehuwd 1668
Gebeurtenis (gezin): gebeurtenis 9 jan 1668 Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland Proclamatie, Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1668
DTB nr: 245, 1658 - 1677
Vermelding: Proclamatie van 9 januari 1668
Man: Hielcke Pyters, Boer
Vrouw: Ybeltie Tiepcke Abbema
NB: weduwe van L.Poppes Salwarda
Gestandaardiseerde namen: HIELKE PIETERS en IEBELTJE TJEPKES

Franeker, huwelijken 1668
Vermelding: Proclamatie op 9 januari 1668
Man : Hielcke Pyters afkomstig van Boer
Vrouw : Ybeltie Tiepcke Abbema
Opmerking : weduwe van L.Poppes Salwarda

Gestandaardiseerde namen: HIELKE PIETERS en IEBELTJE TJEPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1658-1677
Inventarisnr.: 245
met:
Ibeltje Tjepkes Abbema #5697, geb. 1625 (religie: Hervormd), ovl. 1694, http://genealogie.buwalda.nl/HTML/people/p000001b.htm#I13900 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Tjepke Rintjes Abbema en Heyltje Wopkedr. Bants
Gebeurtenis: gebeurtenis VOOR 1651 Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland http://gen-ned.smitskids.nl/9917.html
vermeld Geboren: Wommels, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland
Hoofdindex A-Z